Skip to main content

Türkiye'de Suriyeli
Çocuk Olmak

HAKKINDA


TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı organizasyonunun “Türkiye’de Suriyeli Çocuk Olmak” adlı kısa film etkinliği, amatör ve profesyonel kısa filmcileri desteklemek, yüksek nitelikli kısa filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve Türkiye’de Suriye’li çocukların yaşamlarına daha yakından bakabilmek, kamuoyuna kısa filmler aracılığıyla aktarabilmek amacıyla düzenlenir.

“Türkiye’de Suriyeli Çocuk Olmak” adlı kısa film yarışması, TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı Organizasyonun bir parçasıdır. Etkinlik TRT Çocuk Kanal Koordinatörlüğü denetiminde gerçekleştirilmektedir.

ÖN ELEME


TRT 6. Uluslarası Çocuk Medyası Konferansı kapsamında düzenlenen ‘Türkiye’de Suriyeli Çocuk Olmak’ konulu kısa film yarışmasında ön elemeyi geçen eserler belli oldu.

Eser Adı Yönetmen
Qahwa Ayşe Nur Topal
Sınır Bülent Akçiçek
Yirmi iki Hakan Sümer
Geleceği görebiliyor musun ? İsmet Kale
Hayat Naci Bütev
Bir Lisan Kaç İnsan Ömer Dışbudak
Dikenli Tel Serdal Altun
Hopeful Eyes Outside The Border Sezer Aksoy
Heimatlos Yiğit Karaca

Yarışmamıza başvuruda bulunan tüm katılımcılarımıza göstermiş oldukları ilgi ve hassasiyetlerinden ötürü teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

Yarışmamıza eser gönderen tüm katılımcılarımız 1-2 Kasım’da Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen TRT 6. Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı’mızda bir araya geldi.

"Türkiye'de Suriyeli Çocuk Olmak" Kısa Film Yarışması Finali ve Ödül Töreni, 2 Kasım Perşembe günü 09:30 - 11:00 saatleri arasında Yazar-Yönetmen Mecid Mecidi’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

KAZANANLAR


Kısa Film Yarışması Birincisi


Dikenli Tel - Serdal Altun

Kısa Film Yarışması İkincisi


Geleceği görebiliyor musun ? - İsmet Kale

Kısa Film Yarışması Üçüncüsü


Bir Lisan Kaç İnsan - Ömer Dışbudak

Seyirci Ödülü Kazanan Film


Heimatlos - Yiğit Karaca


1 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen Jüri değerlendirmeleri neticesinde ilan edilen sonuçların Kısa Film Yarışması Komisyonu tarafından yapılan incelemeler neticesinde Üçüncülük Ödülüne layık görülen “Penaber” adlı kısa film eserinin resmi internet sitesinde “Genel Koşullar” ve “Başvuru Koşulları” altında bulunan şartlardan birini ya da birkaçını karşılayamamış olması sebebi ile eser, yarışma komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Jüri oylaması ile neticelenen sıralamaya göre, “Bir Lisan Kaç İnsan” adlı kısa film eseri, TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı Türkiye’de Suriyeli Çocuk Olmak Kısa Film Yarışması 3.lük ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Ödül almaya hak kazanan tüm eser sahiplerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

ÖDÜLLER
JÜRİ ÜYELERİ


DERVİŞ ZAİM
"JÜRİ BAŞKANI"
SENARİST - YÖNETMEN

İPEK TUZCUOĞLU
OYUNCU

AHMET EDEBALİ
YAPIMCI

AHMET TEZCAN
SENARİST

MÜSLÜM ŞAHİN
ÇOCUK YAYINCISI

KATILIM KOŞULLARI

1. Süresi jenerik dahil 3 dakikayı geçmeyen, film veya video formatlarında çekilmiş kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel ve canlandırma türünde ki tüm yapımlar yarışmaya başvurabilir.

2. Yarışmaya başvuran eser sahiplerinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. TRT kurumuna bağlı kanallarda çalışan kurum personelleri yarışmaya katılamaz.

3. Başvurular trtcocukmedyasikonferansi.com/kisafilm adlı web sitesinden online olarak yapılacaktır. Yarışmaya başvurusu yapılacak olan eserlerin MP4, HD formatında 500 MB büyüklüğünde web ortamına yüklenmesi gerekmektedir.

4. Katılımcılar yarışmaya bir den fazla eserle başvuruda bulunabilir.

5. Başvurusu yapılacak olan eserler İngilizce altyazılı olmalıdır.

6. Yarışmaya, yapımı 01 Ocak 2017 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş eserler katılabilir.

7. Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları ile Avrupa Sınır Ötesi TV Yayıncılığı Sözleşmesine aykırı eserler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya destekleyen, her türkü fanatizmi öven eserler ile reklam unsuru taşıyan eserler yarışmaya katılamazlar.

Sorularınız için: kisafilmbasvuru@trt.net.tr

GENEL KOŞULLAR


ÖDÜL TUTARLARI

Ödül tutarları, ödül kazanan eserle ilgili olarak, bu şartnamenin 7.maddesinde bahsi geçen ve eser sahibi tarafından taahhüt edilen belge ve istenilen özelliklere sahip malzemelerin TRT’ye teslim edilmesi ve Mali Hak Devir Sözleşmesi’nin taraflarca imzalanmasını takip eden 1 (Bir) ay içerisinde, TRT tarafından, kısa film Yönetmenine ödenir.

HAKLAR

1. Ödül kazanan kısa filmler ile Ön elemeyi geçen kısa filmlerin; Internet TV, IPTV, Podcasting ve yeni medyalar da dahil yayın hakları, Uydu ve Karasal yöntemlerle yapılabilecek Açık, Şifreli, Ödemeli vb. her türlü TV yayın hakları, Türkiye için, 2 yıl süreyle, sınırsız gösterimle, tam ruhsatla ve alt lisanslı olarak, münhasıran TRT’ye devredilmiş olur. Lisans başlangıç tarihi, Mali Hak Devir Sözleşmesi’nin imzalanmasını müteakip, ödül tutarının ilgililerin hesabına havale edildiği tarihtir. TRT, bahsi geçen çoğaltım ve dağıtım hakları ile yayın haklarını, TRT’ye ait tüm uydu TV kanalları da dahil olmak üzere TRT’nin diğer tüm medyalarında Türkçe ve diğer dillerde seslendirilmiş veya altyazılı olarak kullanabilir.

2. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin özgün olduğunu; 3.kişilerin telif hakları veya diğer haklarını ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları her türlü eserle ilgili olarak, eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül kazandıkları takdirde, bu hakları TRT’ye devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların TRT tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden TRT’yi muaf tutmayı; eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendileri olduğunu; eseri, lisans süresi içerisinde TRT’den başka kuruluşa veya şahsa satmayacaklarını; devir etmeyeceklerini veya hibe etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin ödül kazanması ya da ön elemeyi geçmesi durumunda, şartnamede TRT’ye devredilmesi öngörülen hakları TRT’ye devrettiklerini gösteren belgeleri, eserin Yönetmen, Diyalog Yazarı, Özgün Müzik Bestecisi ve varsa Senaryo Yazarından veya bu haklar önceden bir kişi, kurum ya da kuruluşa devredilmişse, oradan almak ve bu belgelerin asıllarını, yayın için TRT tarafından istenilen diğer malzemelerle birlikte TRT’ye iletmek zorundadır. Yarışmaya katılanın Yönetmenin kendisi olması halinde, bu belgelerin yalnızca Diyalog Yazarı, Özgün Müzik Bestecisi ve varsa Senaryo Yazarı’ndan, ya da bu haklar önceden bir kişi, kurum veya kuruluşça devralınmış ise oradan alınmış olması yeterlidir.

4. Ön elemeyi geçen eserler dahil İzleyici ödülü kazanan eserler ve ödül alan kısa filmler için, TRT’ye devredilen hakkın kullanılması nedeniyle, ayrıca herhangi bir bedel ödenmez.

5. Katılımcılar, eserlerinin ödül kazanması ve ön elemeyi geçmesi halinde, daha önceden iletmemişlerse, eserin TRT tarafından istenecek teknik özelliklere sahip, müzik-efekt kuşağı ve ses kuşağı ayrı kanallara döşenmiş ( enter kuşaklı ) yayın kopyasını, eserin metni ve tanıtım malzemeleriyle birlikte TRT’ye teslim ederler.

GENEL KOŞULLAR

1. Koşullara uymayan başvurular, TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı Ön Eleme Kurulu veya ilgili Seçici Kurul tarafından elenebilir.

2. Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, gümrük ve sigorta bedelleri yarışmacıya aittir.

3. TRT, yarışmaya katılan ve ön elemeyi geçen kısa filmlerin tümü veya bir bölümünün farklı dillerdeki gösterimini, TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı Danışma Kurulu tarafından yurtiçi ve yurtdışında belirlenen şehirler ve salonlarda, kültürel amaçlı olarak yapabilir. Ulusal Yarışma’ da finale kalan eserlerin salon gösterimleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın festival gösterimleri ile ilgili mevzuatına tabidir.

4. Yarışmada ön elemeyi geçen ve ödül kazanan kısa filmlerin DVD ortamındaki çoğaltım ve dağıtım hakkı Lisans Süresince kullanılmak üzere, eser sahibi veya sahiplerinin izni alınarak, gayri münhasıran TRT’ye devredilir. Bu çerçevede TRT, Yarışma’ da ön elemeyi geçen ve ödül kazanan kısa filmlerin kopyalarının yer aldığı bir DVD setini, kültürel amaçlı çoğaltıp ücretsiz dağıtabilir. Bu, yarışmaya katılan kısa filmlerin eser sahiplerinin DVD ortamında yapabilecekleri ticari amaçlı çoğaltım ve dağıtım hakkını kullanmalarına engel değildir. TRT, ayrıca, Yarışma’ da ön elemeyi geçen ve ödül kazanan kısa filmlerin tanıtımlarından oluşan bir DVD basın tanıtım seti ve/veya ön elemeyi geçen ve finale kalan eserlerin tanıtım malzemelerinden bir katalog hazırlamak suretiyle, tanıtım amaçlı olarak dağıtabilir.

5. Ön elemeyi geçen kısa filmler ile ödül alan kısa filmlerin TRT’ye iletilen malzemeleri iade edilmez.

6. TRT Kurumu, yarışmaya katılan tüm eserlerden en fazla 1 (bir) dakikalık bölümü, gerek kendi TV kanalları ve diğer mecralarında, gerek Türkiye’de yayın yapan diğer TV kanalları ve mecralarında, tanıtım amacıyla yayınlama ve yayınlatma hakkına sahiptir.

7. Yarışmaya katılım için TRT’ye teslim edilen her türlü görsel malzeme, tanıtım amaçlı basılı medya ve internet dahil diğer tüm medyalarda kullanma hakkına sahiptir.

8. Yarışmada ödül kazanan kısa filmlerin yayını, TRT’nin ilgili yayın mevzuatına tabiidir.

9. Yarışmanın başvuru formu, kısa filmlerin hak sahibi ve / veya Yönetmeni-Yönetmenleri tarafından imzalanır.

10. Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran TRT Kurumuna aittir.

11. Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı, TRT Kurumu’na aittir.

12. Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar.